Начало истории здесь – https://samsebeskazal.com/2017/08/kak-my-osvobodili-mysh/